ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562


รางวัลละ 6,000,000 บาท

รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลละ 2,000 บาท
967134
643779
197948
04

มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

967133967135

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท

028581206508437256730956907234

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท

177667217893380667687327804000189708338966531597729913899764

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท

009460246386440174635591858535031766259839448776639726872235069344266597449107668416882716089459267823471743685894885774110989274222488778716763912914125673335020508346720662916707132201336560522939760122930899140190364782528949765326943748175405414697615649816955962815241789431987618389823843993136

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท


* กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2562

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2562

รางวัลละ 6,000,000 บาท

รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลละ 2,000 บาท
197079
206412
127660
65

มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

097080197078

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท

050524199091329036374436823248

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท

105720322305426556532829830383105929330052479139762573871171

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท

000955361491531365611926828093005060376790538597620003847995051864390823548624627516852124060930426864557183681678861815094383445923558070702430873709108623473801569493724462894729132632481149576901770861908951142915496910584160805145927349230797525378585852806447933505346128527445611243816624965293

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท


* กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2561

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2561

รางวัลละ 6,000,000 บาท

รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลละ 2,000 บาท
735867
031913
701884
02

มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

735866735868

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท

031880466182548097838262990824

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท

049590237012348399505873790330063523259642393875619013854304

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท

018432196152346821527656867152025422219869379926537851897648049808227554383854556221903266056211237802388285594958943811094398260728412794644732953370121783268460412948646556961883148104286869449958682687964917148638288547461152731295978357150056317267474792771266983361189221320072489937840258995186

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท


* กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง