ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2561

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2561

รางวัลละ 6,000,000 บาท

รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลละ 2,000 บาท
735867
031913
701884
02

มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

735866735868

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท

031880466182548097838262990824

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท

049590237012348399505873790330063523259642393875619013854304

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท

018432196152346821527656867152025422219869379926537851897648049808227554383854556221903266056211237802388285594958943811094398260728412794644732953370121783268460412948646556961883148104286869449958682687964917148638288547461152731295978357150056317267474792771266983361189221320072489937840258995186

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท


* กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง